Marka:DERS TAKİP
Kdv Dahil Fiyatı: 59,00 TL
Marka:DERS TAKİP
Kdv Dahil Fiyatı: 59,00 TL


   11.Sınıf Tüm Dersler Konu Anlatımı

   Set İçerisindeki Konular ;

   Matematik Dersi Konu İçeriği

   • Karmaşık Sayılar
   • Logaritma
   • Permutasyon
   • Kombinasyon
   • Olasılık ve Binom Açılımı
   • İstatistik
   • Toplam Sembolü
   • Çarpım Sembolü
   • Diziler
   • Aritmetik ve Geometrik Diziler
   • Matris ve Determinant
   Geometri Dersi İçerisindeki Konular

   • Dörtgenler
   • Dikdörtgen Kare
   • Eşkenar Dörtgen Deltoid
   • Paralel Kenar
   • Yamuk
   • Çokgenler
   • Çemberde Açı
   • Çemberde Uzunluk
   • Daire Uzunluk ve Alanı
   • Çembern Analitiği
   • Konikler

   Fizik Dersi Konu içeriği

   • Madde ve Özellikleri
   • Kuvvet ve Hareket
   • Manyetizma
   • Modern Fizik
   • Dalgalar
   • Yıldızlardan Yıldızsılara

   Tarih Dersi Konu İçeriği

   • 20.YY Osmanlı Devleti
   • 1.Dünya Savaşı
   • Mondros Ateşken Antlaşması
   • Kurtuluş Savaşı Hazılık Dönemi
   • TBMM Açılması ve İsyanlar
   • Kurtuluş Savaşı
   • Büyük Taaruz ve Mudanya Ateşkesi
   • Lozan Antlaşması
   • Atatürkçülü ve İlkeleri
   • İnkılaplar
   • Türkiye Dış Politikaları
   • 2.Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler

   Coğrafya Dersi İçerisindeki Konular

   • Eko Sistem ve Madde Döngüsü
   • Şehirlerin Fonks.ve Nüfus Politikaları
   • Ekonomik Faaliyet Türleri
   • Mekansal Sentez Türkiye
   • Ülkeler Arası Etkileşim
   • Ülkeleri Tanıyalım
   • Doğal Kaynaklar ve Çevre
   • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri

   Kimya Dersi İçerisindeki Konular

   • Kimyasal Reak.ve Enerji
   • Reaksiyon Hızları
   • Kimyasal Denge
   • Asitler ve Bazlar
   • Çözünürlük Dengeleri
   • Elektrokimya ve Redoks
   • Radyoaktivite   Dil ve Anlatım Dersi Konuları

   • Metinlerin Sınıflandırılması
   • Mektup
   • Günlük Anı
   • Biyografi Otobiyografi
   • Gezi Yazısı
   • Sohbet Fıkra Deneme
   • Haber Yazıları
   • Makale Eleştiri Nutuk
   • Röportaj Mülakat

   Edebiyat Konu İçeriği

   • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı
   • Tanzimat Dönemi Edebiyatı
   • Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler
   • Tanzimat Dönemi Şiir
   • Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
   • Göstermeye Bağlı Edebi Metinler
   • Serveti Fünun Edebiyatı
   • Serveti Fünun Öğretci Metinler
   • Serveti Fünun Edebiyatı Şiir
   • Fecriati
   • Milli Edebiyat Dönemi Oluşumu
   • Milli Edebiyat dön. Öğretici Metinler
   • Milli Edebiyat Dönemi Şiir
   • Olay ÇEvresinde Oluşan Edebi Metinler

   Biyoloji Dersi Konuları

   • Bitkilerin Genel Özellikleri
   • Bitkisel ve Hayvansal Doku
   • Kalıtım ve Gen Mühendisliği
   • EkolojisiPopülasyon

   ÖRNEK KONU ANLATIM VİDEOLARIMIZ

    11.Sınıf Matematik Permütasyon Konu Anlatım Örneği

    

    11.Sınıf Fizik Genleşme Konu Anlatım Örneği

    11.Sınıf Kimya Kimyasal Reaksiyonlar ve Enerji Konu Anlatım Örneği

    11.Sınıf Biyoloji Bitkilerde Hareket Konu Anlatım Örneği

     11.Sınıf Tarih Trablusgarb ve Balkan Savaşı Konu Anlatım Örneği

    

   Değerli Ziyaretcimiz,

   Ders Takip Yayınları bilgisayar ortamında ders çalışmanıza olanak sağlayan dvd eğitim setlerini müfredata uygun bir şekilde hazırlamıştır.

   Konu anlatım videoları,  tecrübeli dershane öğretmenlerimiz tarafından, her dersin branş öğretmenince özenle hazırlanmıştır.

   Biliyoruz ki başarısız öğrenci yoktur. Sadece konuya adapte olamamış, dersi sınıfta yeterince kavrayamamış yada zamanla konu unutulmuş olunabiliyor.

   Bazen  öğrenci bir konuyu tek anlatımda değil, 3-4 defa tekrar dinlemesi sonucunda anlayacağı, kavrayacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle Ders Takip Yayınları sizin için eşsiz bir yardımcı kaynak olacağından hiç şüpheniz olmasın.

   Sayısal derslerde öğretmenlerimiz konuyu anlatıyor, Konunun daha iyi kavranması için onlarca değişik soru kalıbı çözerek, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.

   Sınavlardan, yazılılardan önce mutlaka konu tekrarı yapmanız gerektiğinde Ders Takip size yeterli olacaktır.

   İçerisinde tüm derslerin bulunduğu dvd eğitim setlerimizi çok ekonomik fiyatlarla sahip olabileceğinizin farkındasınız. Bilginin bir BEDELİ olmaz ve günümüzde en pahalı olan şey BİLGİ dir.

   Eğitimde Fırsat Eşitliği sözle değil icraatla olur dedik.  Her öğrencinin sahip olacağı fiyatlarla sizlere eğitim setlerimizi sunduk. 


   Ürün Adı: Derstakip 11. Sınıf Konu Anlatımlı video DVD
   Materyal: Kutuda 2 Adet DVD
   Çalışma Şekli: Windows işletim sistemli Bilgisayar ve DVD Rom ile birlikte çalışır.
   : İnternet Bağlantısı, Kurulum, Şifre, Aktivasyon İstemez.
   Mevcut Dersler: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri, Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Edebiyat
   İzinler: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayımcı Bandrolü mevcuttur.
   ISBN No:: 978-605-9735-01-8
   Anlatım Şekli: Tamamı branş öğretmenleri tarafından hazırlanmış Video anlatım.
   İçerik: Tüm Dersler 250 Adet Video dosyası. Ortalama 80 saat.

   kapıdaodeme

   MATEMATİK GEOMETRİ
   MANTIK
   MODÜLER ARİTMETİK
   DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ
   TRİGONOMETRİ
   ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
   DİZİLER
   DÖNÜŞÜMLER


   FİZİK
   Vektörler
   Bağıl Hareket
   Newton’un Hareket Yasaları
   Enerji ve Hareket
   İtme ve Çizgisel Momentum
   Tork
   Denge
   Elektrik ve Manyetizma
   Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
   Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
   Alternatif Akım
   Transformatörler

   TARİH
   20.Y.Y. OSMANLI DEVLETİ
   1. DÜNYA SAVAŞI
   MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI 
   VE SONRASI GELİŞMELER
   KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ
   TBMM AÇILMASI VE İSYANLAR
   KURTULUŞ SAVAŞI
   BÜYÜK TAARRUZ VE MUDANYA ATEŞKESİ
   LOZAN ANTLAŞMASI
   ATATÜRKÇÜLÜK VE İLKELERİ
   İNKILAPLAR
   T.C. DIŞ POLİTİKASI
   2. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASI GELİŞMELER
   KİMYA
   Modern Atom Teorisi
   Kimyasal Hesaplamalar
   Gazlar
   Sıvı Çözeltiler
   Kimya ve Enerji
   Tepkimelerde Hız ve Denge

   BİYOLOJİ
   Canlılık ve Enerji
   Fotosentez
   Kemosentez
   Solunum
   Dokular
   Sinirler
   Destek ve Hareket Sistemi
   Sindirim Sistemi
   Dolaşım Sistemleri
   Solunum sistemi
   Boşaltım sistemi
   Davranış

   COĞRAFYA
   EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜSÜ
   ŞEHİRLERİN FONKS.VE NÜFUS POL.
   EKONOMİK FAALİYET TÜRLERİ
   MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE
   ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM
   ÜLKELERİ TANIYALIM
   DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
   DOĞAL KAYNAKLARIN KÜRESEL ETKİLERİ 
   DİL VE ANLATIM
   METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
   MEKTUP
   GÜNLÜK ANI
   BİYOGRAFİ OTOBİYOGRAFİ
   GEZİ YAZISI
   SOHBET FIKRA DENEME
   HABER YAZILARI
   MAKALE ELEŞTİRİ NUTUK
   RÖPORTAJ MÜLAKAT

   EDEBİYAT
   BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI
   TANZİMAT DÖNEMİ  EDEBİYATI
   TANZİMAT DÖNEMİ EDB. ÖĞRETİCİ MET.
   TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİR
   ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER
   GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER
   SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI OLUŞUMU
   SERVETİ FÜNÜN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ MET.
   SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI ŞİİR
   ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER
   FECRİATİ
   MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ OLUŞUMU
   MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ MET.
   MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ŞİİR
   OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBİ METİNLER


   ÖRNEK KONU ANLATIM VİDEOLARIMIZ

    11.Sınıf Matematik  Konu Anlatım Örneği

    

    11.Sınıf Fizik Konu Anlatım Örneği

    11.Sınıf Kimya  Konu Anlatım Örneği

    11.Sınıf Biyoloji Konu Anlatım Örneği

    

    11.Sınıf Tarih Konu Anlatım Örneği