Marka:DERS TAKİP
Piyasa Fiyatı: 69,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı: 55,00 TL
Marka:DERS TAKİP
Piyasa Fiyatı: 69,00 TL+ KDV
Kdv Dahil Fiyatı: 55,00 TL
Değerli Ziyaretcimiz,


Ders Takip Yayınları bilgisayar ortamında ders çalışmanıza olanak sağlayan dvd eğitim setlerini müfredata uygun bir şekilde hazırlamıştır. 
Konu anlatım videoları, tecrübeli dershane öğretmenlerimiz tarafından, her dersin branş öğretmenince özenle hazırlanmıştır.
Biliyoruz ki başarısız öğrenci yoktur. Sadece konuya adapte olamamış, dersi sınıfta yeterince kavrayamamış yada zamanla konu unutulmuş olunabiliyor.
Bazen öğrenci bir konuyu tek anlatımda değil, 3-4 defa tekrar dinlemesi sonucunda anlayacağı, kavrayacağı düşüncesindeyiz. Bu nedenle Ders Takip Yayınları sizin için eşsiz bir yardımcı kaynak olacağından hiç şüpheniz olmasın.
Sayısal derslerde öğretmenlerimiz konuyu anlatıyor, Konunun daha iyi kavranması için onlarca değişik soru kalıbı çözerek, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.
Sınavlardan, yazılılardan önce mutlaka konu tekrarı yapmanız gerektiğinde Ders Takip size yeterli olacaktır.
İçerisinde tüm derslerin bulunduğu dvd eğitim setlerimizi çok ekonomik fiyatlarla sahip olabileceğinizin farkındasınız.
Bilginin bir BEDELİ olmaz ve günümüzde en pahalı olan şey BİLGİ dir.
Ürün AdıDerstakip YGS Hazırlık Konu Anlatımlı video DVDkapıda ödeme
MateryalKutuda 4 Adet DVD
Çalışma ŞekliMasa üstü pc, Notebook Windows işl.sist.
DerslerMatematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri,
Dil ve Anlatım, Tarih, Coğrafya, Edebiyat
İzinlerKültür ve Turizm Bakanlığı Yayımcı Bandrolü mevcuttur
ISBN NO978-605-63055-8-0
İçerikTüm Dersler 476 Adet Video dosyası. Ortalama 160 saat.
İnternet Bağlantısı, Kurulum, Şifre, Aktivasyon İstemez.
YorumlamaTamamı branş öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.

YGS İÇERİSİNDEKİ KONULAR
MATEMATİK
Doğal ve Tam Sayılar
Asal ve Aralarında Asal Sayılar
Basamak Analizi
Taban Aritmetiği
Bölme ve Bölünebilme
Faktöriyel
Asal Çarpanlarına Ayırma
Obeb ve Okek
Rasyonel ve Ondalık Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Oran ve Orantı
Denklem Sistemleri
Çarpanlara Ayırma
Sayı ve Kesir Problemleri 
Yaş Problemleri
İş Problemleri
Hareket Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Karışım Problemleri
Faiz Problemleri
Grafik Problemleri
Mantık ve Önermeler
Kümeler
Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permutasyon
Kombinasyon
Olasılık
İstatistik

KİMYA
Kimyanın Gelişimi
Bileşikler
Kimyasal Değişimler
Karışımlar
Hayatımızda Kimya
GEOMETRİ
Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Dik Üçgenler
İkizkenar Eşkenar Üçgen
Üçgende Yardımcı Elemanlar
Çokgenlerde Alan
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Çokgenler
Paralel Kenar
Genel Dörtgenler
Dikdörtgen Kare
Yamuk
Çemberde Açılar
Eşkenar Dörtgen Deltoid
Çemberde Teğet ve Kiriş
Çemberde Uzunluk
Çemberin Çevresi ve Dairede Alan
Birim Küplerle Oluşturulan Yapılar
Prizmalar
Pramit Koni Küre
Noktanın Analitik İncelenmesi
Doğrunun Analitiği
Simetri ve Eşitsizlikler
Dönüşüm Süsleme ve Kaplamalar
Vektörler
Uzay Geometri

TÜRKÇE
İletişim Dil ve Kültür
Dillerin Sınıflandırılması
Ses Bilgisi
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Sözcük Türleri
Sözcüğün Yapısı
Cümlenin Öğeleri
Cümle Çeşitleri
Tamlamalar
Fiiller
Fiilimsiler
Fiilin Çatısı
Ekler
Anlatım Bozuklukları
COĞRAFYA
Doğal Sistemler
Harita Bilgisi
İç ve Dış Kuvvetler
İklim Tipleri
Beşeri Dokular
Dünyanın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Ortak Payda Bölge
Türkiyenin İklim Tipleri
Türkiyenin Yer Şekilleri
Kayaçlar ve Levhalar
Doğadaki Üç Unsur
Beşeri Faktörler Yerleşme ve Göç
Nüfus ve Nüfus Sayımları
Ekonomik Faaliyetler
Türkiyenin Su toprak Bitki Varlığı
Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya
Coğrafi Bölgelerin Tespiti
Türkiyede Ulaşım
Türkiyenin Nüfus Politikaları
Türkiyenin Jeopolitik Konumu
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Afetler

FİZİK
Fiziğin Doğası
Vektörler
Tork
Açısal Tork
Denge
Kütle Merkezi
Basit Makinalar
Madde ve Özellikleri
Basınç
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Isı ve Sıcaklık
Genleşme
İş Güç Enerji
Hareket Bağıl Hareket
Elektrostatik
Elektrik Akım
Dalgalar
Manyetizma
Transformatörler
TARİH
Türkiye Tarihi
Orta Çağ Avrupa Tarihi
Osmanlı Devletinin Kuruluşu
Osmanlı Devletinin Yükselişi
17.yy. Siyasi Olayları ve Islahatları
Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi
18.yy. Gerileme Dönemi Siyasi Olayları
18.yy. Islahat Hareketleri
19.yy. Dağılma Dönemi Siyasi Olayları
19.yy. Islahatları
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet
Yeni Çağ Avrupa
20.yy. Osmanlı Devleti
1. Dünya Savaşı
Mondros Ateşkes Antlaşması
Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
TBMM Açılması ve İsyanlar
Kurtuluş Savaşı
Büyük Taarruz Mudanya ve Lozan
Atatürkün İlkeleri
İnkılaplar
Dış Politika
2.Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler

BİYOLOJİ
Bir Bilim Olarak Biyoloji
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Hücre Organeller
Hücre Zarında Madde Taşınması
Canlıların Sınıflandırılması
Bilinçli Birey Yaşanabilir Çevre
Oksijenli ve Oksijensiz Solunum
Fotosentez ve Kemosentez
Hücre Bölünmeleri Miyoz ve Mayoz
Ekosistem Ekolojisi
Kalıtım
Hayatın Başlangıcı ve Evrim Görüşleri
Bitkisel ve Hayvansal Dokular
İnsanda ve Hayvanda Üreme
Sindirim Sistemi
Solunum Sistemi
Dolaşım Sistemi
Boşaltım Sistemi
Destek ve Hareket Sistemi
Endokrin
Sinir Sistemi

ÖRNEK KONU ANLATIM VİDEOLARI